Opinie geotechniczne

Opinie geotechniczneNasze usługi obejmują sporządzanie opinii geotechnicznych wymaganych w celu określenia wstępnych warunków gruntowo-wodnych terenu, na którym planowana jest inwestycja oraz dla ustalenia kategorii geotechnicznej budynku. Wykonywane przez nas opinie geotechniczne służą również zaplanowaniu koniecznych do wykonania badań geotechnicznych obejmujących badania terenowe i laboratoryjne badania podłoża gruntowego. Opinie geotechniczne sporządzamy we wstępnej fazie projektowania obiektów inżynierskich, co umożliwia uzyskanie informacji na temat istniejących warunków gruntowych oraz optymalizację projektu budowlanego. Sporządzenie opinii geotechnicznej umożliwia również określenie jednej z trzech kategorii geotechnicznych dla danego obiektu.

 

Co ma wpływ na kategorię geotechniczną obiektu?

Kategoria geotechniczna ustalana jest na podstawie:

  • stopnia skomplikowania warunków gruntowych,
  • rodzaju konstrukcji obiektu budowlanego,
  • możliwości przenoszenia odkształceń,
  • stopnia złożoności oddziaływań,
  • stopnia zagrożenia awarią konstrukcji,
  • wartości zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego,
  • możliwości znaczącego oddziaływania obiektu na środowisko.