Dokumentacja podłoża gruntowego

dokumentacja ikona

Wykonujemy dokumentację podłoża gruntowego sporządzaną w celu określenia cech gruntu i poziomu wody gruntowej oraz zbadania stateczności wykopów i nasypów. Przekazywana przez nas dokumentacja zawiera również określenie parametrów geotechnicznych wszystkich warstw gruntu oraz wytyczne dotyczące wykonania fundamentów i odwodnień.

Zakres sporządzanej przez nas dokumentacji podłoża gruntowego obejmuje m.in.:

  • rozpoznanie warunków gruntowych i gruntowo-wodnych terenu,
  • określenie warstw gruntu,
  • określenie kategorii geotechnicznej,
  • opracowanie wniosków i zaleceń.

Na opracowywaną dokumentację podłoża gruntowego składa się również część graficzna uwzględniająca elementy takie jak: mapy - lokalizacyjną terenu i dokumentacyjną, przekroje geotechniczne, pomiary z sondowań oraz zestawienie wyników badań laboratoryjnych gruntu i wody.