Dozór geologiczny

pracownik ikona

Zapewniamy dozór geologiczny obejmujący zarówno kontrolę robót geologicznych, jak i nadzór geotechniczny budowy. Nasi pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia do sprawowania nadzoru, a posiadane przez nich doświadczenie pozwala na sprawną i precyzyjną realizację zadań. Usługi dozoru przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasze usługi dozoru geologicznego obejmują m.in.:

 • dozór geologiczny nad pracami geologicznymi,
 • nadzór geotechniczny budowy, w tym:
  • odbiory wykopów fundamentowych i obiektów liniowych,
  • odbiory elementów drogowych,
 • badania nośności podłoża,
 • sporządzanie projektów geotechnicznych,
 • sporządzanie ekspertyz i opinii geotechnicznych,
 • opracowanie projektów prac geologiczno-inżynierskich,
 • sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
 • wykonanie analiz stateczności skarp i zboczy,
 • pomiary odkształceń.