Dozór geologiczny

pracownik ikona

Zapewniamy dozór geologiczny obejmujący zarówno kontrolę robót geologicznych, jak i nadzór geotechniczny budowy. Nasi pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia do sprawowania nadzoru, a posiadane przez nich doświadczenie pozwala na sprawną i precyzyjną realizację zadań. Usługi dozoru przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasze usługi dozoru geologicznego obejmują m.in.:

  • dozór geologiczny nad pracami geologicznymi,
  • nadzór geotechniczny budowy, w tym:
    • odbiory wykopów fundamentowych i obiektów liniowych,
    • odbiory elementów drogowych,
  • badania nośności podłoża,
  • sporządzanie projektów geotechnicznych,
  • sporządzanie ekspertyz i opinii geotechnicznych,
  • opracowanie projektów prac geologiczno-inżynierskich,
  • sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
  • wykonanie analiz stateczności skarp i zboczy,
  • pomiary odkształceń.