Kontrola zagęszczenia gruntu

akcesoria do badań ikonaNasze usługi obejmują również kontrolę zagęszczenia gruntu przeprowadzaną w celu stwierdzenia zgodności przygotowania wbudowanego gruntu zgodnie z założeniami projektowymi. Kontroli zagęszczenia poddajemy podłoże pod fundamenty, nasypy budowlane, drogi oraz inne obiekty inżynieryjne. Badania wykonujemy z wykorzystaniem zaawansowanych metod, takich jak: lekka płyta dynamiczna, sonda dynamiczna DPL lub z zastosowaniem cylindra wciskanego. Na podstawie przeprowadzanych przez nas badań możliwa jest weryfikacja odpowiedniego przygotowania podłoża, a w razie wykrycia nieprawidłowości – wdrożenie wskazanych działań, takich jak dogęszczenie lub stabilizacja gruntu.