Usługi geologiczne

Oferujemy kompleksowe usługi geodezyjne. Wykonujemy szeroki zakres usług związanych z geologią i kartografią obejmujących m.in.: sporządzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich i opinii geotechnicznych. Sprawujemy dozory geologiczne i zapewniamy pełną gamę czynności związanych z obsługą geologiczną inwestycji budowlanych. Obsługujemy zarówno inwestycje o charakterze mieszkalnym, jak i przemysłowym oraz usługowym. Na potrzeby naszych Klientów wykonujemy również wszelkie niezbędne badania gruntów, w tym; analizę laboratoryjną i kontrolę zagęszczeń gruntu. Ze wszystkich wykonywanych przez nas badań sporządzamy dokumentację w formie papierowej i elektronicznej. Przygotowujemy także numeryczne modele terenu.

Nasze usługi świadczymy Klientom indywidualnym oraz firmom z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego i województw sąsiednich – obsługujemy m.in. firmy wykonawcze, deweloperów i instytucje samorządowe. Wysoki standard usług osiągamy dzięki doświadczeniu i nowej generacji urządzeniom pomiarowym wykorzystywanym do pracy w terenie. Nowoczesne zaplecze techniczne i fachowa kadra sprawiają, że z powodzeniem podejmujemy się realizacji również niestandardowych zleceń. Wszystkie powierzone nam zadania wykonujemy z pełnym zaangażowaniem, terminowo i w z góry ustalonym budżecie, zapewniając przy tym konkurencyjne ceny.

Zakres świadczonych przez nas usług geologicznych obejmuje:

  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie,
  • opinie geotechniczne,
  • dozór geologiczny,
  • obsługę geotechniczna budowy,
  • odbiór gruntu w dnie wykopu,
  • laboratoryjne badania gruntów,
  • kontrolę zagęszczenia gruntu,
  • dokumentacje badań podłoża gruntowego,
  • badania gruntu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego,
  • operaty wodnoprawne.