Obsługa geotechniczna budowy

wymiary domu - ikona

Świadczymy usługi obsługi geotechnicznej budowy. Zapewniamy wykonanie wszystkich czynności geodezyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji budowlanych. Obsługujemy zarówno inwestycje z zakresu budownictwa ogólnego, jak i przemysłowego oraz budowę obiektów inżynieryjnych.

W ramach obsługi geotechnicznej budowy zapewniamy m.in.:

  • tyczenie budowli w terenie,
  • kontrolę prawidłowości prac budowlanych,
  • badania kontrolne robót ziemnych,
  • badania kontrolne specjalistycznych robót geotechnicznych, takich jak: wymiana gruntów i stabilizacja podłoża,
  • projektowanie i wiercenie studni,
  • projektowanie i monitoring prac odwodnieniowych,
  • inwentaryzację powykonawczą.