Odbiór gruntu w dnie wykopu

odbiór gruntu - ikona

Świadczymy usługi odbioru gruntu na dnie wykopu. W ramach wykonywanych przez nas czynności zapewniamy badanie stanu gruntu w dnie wykopu oraz stwierdzenie zgodności budowy geologicznej z dokumentacją. Badania wykonujemy makroskopowo, a w przypadku konieczności przeprowadzenia badań pogłębionych - z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do sondowań i wierceń. Wykonany odbiór gruntu pieczętujemy wpisem do dziennika budowy.

 

Co ma na celu odbiór gruntu w dnie wykopu?

Odbiór gruntu w dnie wykopu wykonywany jest w celu zbadania stanu gruntu oraz identyfikacji ewentualnych różnic między stanem faktycznym, a danymi wynikającymi z dokumentacji. To badanie konieczne do wykonania przed rozpoczęciem wylewania fundamentów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości możliwa jest modyfikacja projektu fundamentów stosownie do stanu gruntu. Przeprowadzenie badania gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność nowopowstających obiektów.