Laboratoryjne badania gruntów

próbka ikona

Specjalizujemy się w laboratoryjnych badaniach gruntów. Próbki do badań pobieramy podczas wierceń i przekazujemy do laboratorium, gdzie szczegółowo określane są właściwości mechaniczne i fizyczne gruntu. W toku badań laboratoryjnych identyfikowane są parametry gruntu takie jak: granulacja, wilgotność, granice konsystencji, gęstość objętościowa, stopień zagęszczenia, odkształcalność, wytrzymałość na ściskanie oraz zawartość substancji organicznych.

 

W jakim celu wykonywane są laboratoryjne badania gruntów?

Laboratoryjne badania gruntów pozwalają na precyzyjne określenie właściwości geotechnicznych gruntu. Umożliwiają ocenę warunków wodno-gruntowych powierzchni, na której ma powstać budynek oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków. Badania pozwalają również na zaplanowanie podpiwniczenia oraz dobór odpowiednich rozwiązań termoizolacyjnych. Wykonana analiza gwarantuje odpowiednie zaprojektowanie posadowienia obiektu budowlanego, co ma fundamentalne znaczenia dla bezpieczeństwa inwestycji.