Badania gruntu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego

plan ikona

Oferujemy wykonanie badań gruntu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Badania przeprowadzamy m.in. dla obiektów biurowych, usługowo-handlowych, sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów inżynieryjnych. Zakres oferowanych przez nas badań obejmuje zarówno badania terenowe, jak i analizy laboratoryjne gruntów. Na podstawie przeprowadzonych badań sporządzamy niezbędną dokumentację obejmującą:

  • opinię geotechniczną,
  • dokumentację badań podłoża gruntowego,
  • projekt robót geologicznych,
  • projekt geotechniczny,
  • dokumentację geologiczno-inżynierską.