Operaty wodnoprawne

wiertło ikona

Sporządzamy operaty wodnoprawne na potrzeby poboru wód, odprowadzania ścieków oraz wykonania urządzeń wodnych. Zapewniamy przygotowanie pełnej dokumentacji zawierającej wnioski o pozwolenie wodnoprawne na:

  • pobór: wód w ujęciach podziemnych i powierzchniowych,
  • odprowadzenie ścieków do: wód, ziemi i urządzeń kanalizacyjnych,
  • odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi,
  • wykonanie, przebudowę i likwidację urządzenia wodnego.

Przygotowywane przez nas operaty zawierają wszelkie niezbędne dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o pozwolenie na korzystanie z wód oraz wyszczególnione cele i planowany zakres korzystania z wód. Określają także wpływ gospodarki wodnej obiektu na otoczenie – w szczególności na wody podziemne i powierzchniowe. Uzupełnienie części opisowej operatu stanowi część graficzna z wyszczególnionymi projektami i schematem działania urządzeń wodnych.